April 2024

✨ SPENDER TO SPENDER BETALINGEN

In deze release hebben we voorzien dat spenders onderling betaaltransacties kunnen uitvoeren in lokale munten. Naast de knop betalen, is er een nieuwe knop ontvangen toegevoegd waarbij hetzelfde betaalproces wordt doorlopen als spender-collector betalingen. Bij ontvangen wordt een QR code gegenereerd die een andere spender dan kan scannen nadat hij/zij op de betalen knop heeft gedrukt.

✨SPENDER EN COLLECTOR STATISTIEKEN BESCHIKBAAR

Spenders en collectors kunnen nu ook de statistieken raadplegen in de wallet app. Voor collectors betreft dit inzichten in de ontvangsten over een periode (huidige week, huidige maand, laatste 30 dagen, laatste 90, Dit jaar of een aangepast datumbereik) terwijl voor spenders grafieken getoond worden over de ontvangsten en uitgaven. Meer info is te vinden in de gebruikershandleiding van de spender en collector.

✨ TAKE THE TOUR

Als je de app de eerste maal opent na registratie, kom je terecht in een rondleiding die de belangrijkste functies van de wallet app in een notedop toelicht. We fleurden de rondleiding op met enkele leuke animaties. De rondleiding is ook bereikbaar via de profiel pagina en dan over de appof vanaf het startscherm van de app.

✨ENKELE PRIVACY AANPASSINGEN

In deze release is het mogelijk om als Gebruiker 'vergeten' te worden door jouw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wil je eerst inzage in jouw persoonlijke gegevens, dan kan je jouw persoonlijke gegevens downloaden en laten mailen naar jouw e-mail adres

➕ KLEINE VERBETERINGEN

  • In een vorige versie toonden we in de rechter bovenhoek het logo van de economie. Sommige logo's bevatten mogelijks geen tekst met de naam van de economie. Daarom tonen we nu de naam van de economie onder het saldo.

  • Bij het instellen van een wachtwoord op het platform worden nu de regels getoond waaraan een wachtwoord moet voldoen. Dit was voorheen niet het geval

  • Bij de details van een wallet wordt nu per munt getoond welke delen van de wallet een voucher bevatten aan de hand van een gift-icoontje. Zo ziet de gebruiker een onderscheid tussen beloonmunten en vouchers met een vervaldatum.

  • Als de app een update moet krijgen, zal je nu bij het openen van de app een melding krijgen en zal je naar de store worden doorverwezen om de app te updaten

  • Wanneer een gebruiker aan de helpdesk een vraag stelt, wordt het e-mail adres van de gebruiker al ingevuld en passen we het invulveld om een vraag te stellen aan aan de inhoud

Last updated