April 2024

✨ GEOGRAFISCH RAPPORT

In deze release werd het dashboard voor economie owners uitgebreid met een geografisch rapport onder vorm van een heatmap waar straten of gebieden roder ingekleurd worden afhankelijk van het aantal transacties op die locatie.

✨ INZAMELACTIES VOOR SCHENKINGEN

Economieën kunnen via het dashboard inzamelacties starten waar spenders of economie owners munten aan kunnen doneren. Op deze manier wordt er ondermeer iets tastbaar gedaan met de vervallen waarde van munten en worden lokale initiatieven extra gesteund. Iedere inzamelactie bevat een wallet die bij het beëindigen van de looptijd wordt uitbetaald in EUR naar het rekeningnummer van de inzamelactie. De inzamelacties worden getoond in de wallet app als de gebruiker klikt op schenken.

➕ KLEINE VERBETERINGEN

 • We hernoemden in het linkermenu premies naar vouchers omdat deze functie kan hergebruikt worden om in de toekomst cadeaubonnen te visualiseren. De werking is net dezelfde als die van de premies.

 • Bij het instellen van een wachtwoord op het platform worden nu de regels getoond waaraan een wachtwoord moet voldoen. Dit was voorheen niet het geval.

 • Bij het exporteren van de transactiehistoriek wordt nu een melding gegeven dat de export op achtergrond gebeurt en dat het exportbestand zal verzonden worden per e-mail vanzodra die klaar is

 • Bij het uitnodigen van een andere economie owner werd de drop down lijst vervangen door checkboxen

 • Bij het maken van campagnes wordt nu een rood kader rond het logo gezet om aan te duiden dat een logo verplicht is

 • Bij de financiële statistieken werd het label "verdiend" vervangen door "beloningen"

🔧ENKELE BUGSFIXES

 • Op de knop voor de aanvraag tot storting stond nog zwarte tekst in de plaats van witte tekst.

 • Bij de statistieken werden de verwijderde externe applicatie nog meegeteld.

 • Wanneer je op exporteren klikt zonder een munt te kiezen, bevatte de csv enkel nulwaarden.

 • De witte pijltjes op de landingspagina om te scrollen door de verschillende campagnes werden niet meer getoond.

 • De verwijderde campagnes werden nog getoond op de landingspagina.

 • Bij de transactiehistoriek per wallet van een gebruiker of een inzamelactie, werden alle transacties getoond ipv enkel degene die uitgevoerd werden op de wallet. Deze fout werd opgelost.

 • Het filteren van de transacties op type transactie en munt werkte niet meer

Last updated